+421 903 220 686

Les jeux de hasard en ligne sont un secteur en pleine expansion dans le monde entier. Et au Canada, les maisons de paris et les casinos en ligne répertoriés sur https://casinoscad.com/meilleur-casino/ ont réussi à suivre le rythme. Comment allez-vous choisir le meilleur casino ? Eh bien, en apprenant tous les aspects d'un casino en ligne au Canada afin d'apprendre à différencier un opérateur de premier ordre d'un opérateur médiocre. C'est ce que vous allez apprendre avec notre article.

Comme c'est le cas sur d'autres marchés, tous les casinos en ligne au Canada ne sont pas identiques. Il existe des différences entre eux sur différents points, comme les jeux disponibles ou les promotions dont vous pouvez bénéficier. Les casinos en ligne au Canada ont tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser au maximum. Bien sûr, pour s'amuser, il ne suffit pas de s'inscrire et de jouer ; vous devez connaître le secteur, y compris l'aspect juridique des bookmakers. Heureusement pour nous, le Canada est plus avancé que d'autres pays.

Grâce au fait que le contrôle des casinos au Canada est entre les mains de l'État, les maisons de paris sont de plus en plus sûres et les entreprises n'épargnent pas leurs ressources pour vous assurer des services de plus en plus fiables avec des systèmes de sécurité du plus haut niveau ; du traitement des données aux moyens de paiement dont vous disposez pour placer vos paris.

Alexandra Krivošíková

angličtina

Saška, alebo aj Sandrika, má rada deti, a preto už 20 rokov vyučuje žiakov na 1. stupni základných škôl. V minulosti učila angličtinu aj deti v materskej škole.

Kvalifikácia

V rokoch 1992 - 1996 študovala na Pedagogickej škole v Nitre odbor učiteľstvo na 1. stupni ZŠ. Absolvovala štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1.
V rokoch 2009 - 2012 získala osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou - príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa  s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie cudzích jazykov.

Zameranie v JŠ VAGeS

Saška čerpá zo svojich dlhoročných skúseností a v JŠ VAGeS sa zameriava na výučbu v kurzoch pre školské kluby ZŠ. Špecializuje sa na výučbu angličtiny prostredníctvom hier, piesní a maňušiek. Okrem skupinových kurzov učí deti aj individuálne.

Viac o Alexandre

Vo voľnom čase rada píše poznámky zo života alebo texty k piesňam, niekedy tiež hráva na klavíri alebo kreslí. Rada počúva hudbu, hlavne rockovú, vďaka ktorej si v mladosti našla cestu k angličtine.

Prihlásenie do newsletteru

Jazyky

Kurzy je možné u nás absolvovať individuálnou alebo skupinovou formou v niektorom z nasledovných jazykov.


Jazyková škola VAGeS - 30 rokov jazykového vzdelávania - od roku 1991