Skip to main content

Danka Bačová

angličtina, ruština

Jana Grežová

Danka je milá a pozitívna osoba s príjemným, neformálnym prístupom pre všetky vekové kategórie. Je empatická a snaží sa o individuálny prístup pre každého študenta.

Kvalifikácia

Študovala učiteľstvo anglického a ruského jazyka na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave rokoch 2012-2017. Počas štúdia absolvovala 3-mesačnú stáž na Moskovskej univerzite v Rusku a študijný pobyt v Londýne. Počas štúdia pracovala ako sprievodkyňa na Nitrianskom hrade v anglickom jazyku, a zároveň ako lektorka v inej jazykovej škole, kde učila rôzne vekové skupiny.

Zameranie v JŠ VAGeS

Danka rada učí deti, tínedžerov a dospelých. Momentálne učí aj v kurzoch na základných školách a počas leta pôsobí ako animátorka vo VAGeS campoch.

Viac o Danke

Ak si nájde popri rodine a práci čas, tak sa venuje cestovaniu, lyžovaniu alebo si rada pozrie dobrý film.