Skip to main content

Letné tábory v meste Nitra 2023

Pripravili sme pre vás skvelú príležitosť, ako si vaše detičky môžu užiť aktívne a zábavné letné prázdniny v meste Nitra. Skúsenejší už vedia, že ide o denné letné tábory VAGeS CityCamp! Tento k aj novinka, letný kurz Teddy Eddie on Holiday. 

Našim cieľom je, aby sa deti nielen zabavili, ale sa aj niečo naučili. V letných táboroch sa snažíme deti zaujať a vtiahnuť ich do aktivít tak, aby sa prirodzene učili cuzí jazyk popri zábave, a budú tak mať možnosť stráviť čas s novými kamarátmi v priateľskom prostredí a zmysluplne využiť obdobie prázdnin.

Termíny na leto 2023:

VAGeS CityCamp

10.7. - 14.7. 2023 
17.7. - 21.7. 2023
24.7. - 28.7. 2023
31.7. - 4.8. 2023

Teddy Eddie on Holiday

21.8. - 25.8. 2023

Letné tábory CityCamp

  • Tábory sú priamo v meste Nitra
  • Denne od 8:00 do 16:00
  • Hry, tvorivé dielne, súťaže a iné zážitkové aktivity, ktoré prebiehajú v angličtine
  • Denné tábory sú určené pre deti vo veku 7 - 14 rokov.
  • V tábore je do 19 detí, o ktoré sa starajú dvaja kvalifikovaní pedagógovia.

Letný kurz Teddy Eddie on Holiday

  • Tábory sú priamo v meste Nitra
  • Denne od 8:00 do 11:30
  • Hry, tvorivé dielne, súťaže a iné zážitkové aktivity, ktoré prebiehajú v angličtine
  • Pre deti vo veku 5 - 6 rokov.
  • Licencovaný program Teddy Eddie on Holiday vedený lektorom vyškoleným v metóde Teddy Eddie.