+421 903 220 686

Les jeux de hasard en ligne sont un secteur en pleine expansion dans le monde entier. Et au Canada, les maisons de paris et les casinos en ligne répertoriés sur https://casinoscad.com/meilleur-casino/ ont réussi à suivre le rythme. Comment allez-vous choisir le meilleur casino ? Eh bien, en apprenant tous les aspects d'un casino en ligne au Canada afin d'apprendre à différencier un opérateur de premier ordre d'un opérateur médiocre. C'est ce que vous allez apprendre avec notre article.

Comme c'est le cas sur d'autres marchés, tous les casinos en ligne au Canada ne sont pas identiques. Il existe des différences entre eux sur différents points, comme les jeux disponibles ou les promotions dont vous pouvez bénéficier. Les casinos en ligne au Canada ont tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser au maximum. Bien sûr, pour s'amuser, il ne suffit pas de s'inscrire et de jouer ; vous devez connaître le secteur, y compris l'aspect juridique des bookmakers. Heureusement pour nous, le Canada est plus avancé que d'autres pays.

Grâce au fait que le contrôle des casinos au Canada est entre les mains de l'État, les maisons de paris sont de plus en plus sûres et les entreprises n'épargnent pas leurs ressources pour vous assurer des services de plus en plus fiables avec des systèmes de sécurité du plus haut niveau ; du traitement des données aux moyens de paiement dont vous disposez pour placer vos paris.

Jana Grežová

angličtina.

Jana Grežová

Optimistická a vždy pozitívne naladená Janka je príjemná svojim neformálnym a ľudským prístupom. Zameriava sa na prácu s deťmi vo verejných kurzoch i kurzoch v školských kluboch základných škôl. Je tiež hlavnou metodickou poradkyňou pre nastavovanie systému vzdelávania detí aj dospelých v našej jazykovej škole. Pedagogickú formu si udržuje učením a intenzívnou hospitačnou činnosťou. Jej akčnosť a kvalitné výstupy sú jedným z pevných pilierov našej školy. 

Kvalifikácia

Vyštudovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre – Učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk a literatúra, psychológia (2005 – 2010), v roku 2012 absolvovala Špecializačné štúdium školskej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Počas štúdia absolvovala pracovný pobyt Work and Travel v USA (2007) a výmenný program Erasmus na University of Jyväskylä, Fínsko (2010).

Už počas štúdia sa zameriavala na prácu s deťmi ako animátorka v detských letných táboroch, lektorka anglického jazyka v materských školách a vo viacerých jazykových školách (angličtina pre deti, tínedžerov aj dospelých). Po ukončení štúdia pracovala ako učiteľka anglického jazyka, psychológie a školská psychologička na bilingválnom gymnáziu, lektorka angličtiny v jazykovej škole a viedla hodiny individuálneho doučovania pre dospelých a žiakov základných a stredných škôl.

Zameranie v JŠ VAGeS

Popri výučbe študentov všetkých vekových kategórií sa Janka zameriava na organizáciu kurzov Teddy Eddie a koordináciu zahraničných mobilít programu Erasmus+. 

Viac o Janke

Janka je mamina dvoch detí, často počúva podcasty na rôzne témy a má rada šport, turistiku, cestovanie, lingvistiku a psychológiu. 

Facebook Message

Prihlásenie do newsletteru

Jazyky

Kurzy je možné u nás absolvovať individuálnou alebo skupinovou formou v niektorom z nasledovných jazykov.


Jazyková škola VAGeS - 30 rokov jazykového vzdelávania - od roku 1991