Skip to main content

Individuálne kurzy

Individuálna forma výučby je vhodná pre tých, čo chcú študovať vlastným tempom a chcú celú hodinu využiť pre vlastné vzdelávanie. U detí sa individuálna forma volí napríklad u talentovaných študentov, alebo u detí, ktoré potrebujú doučovanie. Typická je tiež individuálna výučba v iných jazykoch než je angličtina, pretože skupinová výučba nebýva možná z dôvodu nedostatku záujemcov o skupinové štúdium.

Zobraziť termíny zápisov a voľné miesta

Všeobecný popis kurzu

  • Forma kurzu: individuálna
  • Rozsah kurzu: podľa dohody
  • Organizácia kurzu: výučba v 45 / 60 / 90 min. hodinách jeden alebo viackrát za týždeň v časoch od pondelka do piatku medzi 7:00 a 20:00
  • Počet študentov v skupine: 1 alebo 2
  • Cena: podľa aktuálneho cenníka
  • Vyučované jazyky: angličtina, nemčina, ruština, taliančina, španielčina, francúzština, maďarčina, čínština, arabčina a slovenčina
  • Podrobné pravidlá individuálnych kurzov
  • PRIHLÁSENIE DO KURZU