+421 903 220 686

Les jeux de hasard en ligne sont un secteur en pleine expansion dans le monde entier. Et au Canada, les maisons de paris et les casinos en ligne répertoriés sur https://casinoscad.com/meilleur-casino/ ont réussi à suivre le rythme. Comment allez-vous choisir le meilleur casino ? Eh bien, en apprenant tous les aspects d'un casino en ligne au Canada afin d'apprendre à différencier un opérateur de premier ordre d'un opérateur médiocre. C'est ce que vous allez apprendre avec notre article.

Comme c'est le cas sur d'autres marchés, tous les casinos en ligne au Canada ne sont pas identiques. Il existe des différences entre eux sur différents points, comme les jeux disponibles ou les promotions dont vous pouvez bénéficier. Les casinos en ligne au Canada ont tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser au maximum. Bien sûr, pour s'amuser, il ne suffit pas de s'inscrire et de jouer ; vous devez connaître le secteur, y compris l'aspect juridique des bookmakers. Heureusement pour nous, le Canada est plus avancé que d'autres pays.

Grâce au fait que le contrôle des casinos au Canada est entre les mains de l'État, les maisons de paris sont de plus en plus sûres et les entreprises n'épargnent pas leurs ressources pour vous assurer des services de plus en plus fiables avec des systèmes de sécurité du plus haut niveau ; du traitement des données aux moyens de paiement dont vous disposez pour placer vos paris.

Marcela Rošková

angličtina

Marcela vás ohromí svojou vysokou úrovňou angličtiny a krásnym anglickým prízvukom. Za tieto prednosti vďačí tomu, že takmer dve desaťročia žila a pracovala v zahraničí a aj dnes žije v anglicky hovoriacej domácnosti. Pre učiteľstvo sa rozhodla uprostred dobre rozbehnutej kariéry vo firemnom prostredí a urobila veľmi dobre, pretože na učenie má nesmierny talent. Dokáže svojich študentov odhadnúť a pracuje s nimi presne takými metódami, aby z hodín dokázali vyťažiť maximum. Je zodpovedná a dôsledná v prípravách i pri práci priamo na hodine. Má nesmiernu výhodu v tom, že pozná firemný svet, a je tak skvelou vyučujúcou pre kurzy vo firmách.

Kvalifikácia

Dlhodobým pobytom a prácou v anglicky hovoriacich krajinách dosiahla Marcela úroveň jazyka porovnateľný s úrovňou native speakera. Pri svojich predošlých prácach vo firmách nadobudla vysokú úroveň aj odbornej, najmä obchodnej, angličtiny.

V roku 2017 absolvovala na Kaplan College v Dubline kurz „Teaching English to Speakers of Other Languages“ a získala certifikát Cambridgskej univerzity na výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka -Cambridge English Level 5 Certificate (CELTA).

Aktuálne študuje učiteľstvo angličtiny na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde v r. 2022 získala bakalársky titul. 

Zameranie v JŠ VAGeS

Marcela sa zameriava na výučbu v kurzoch pre mládež a dospelých a na firemnú výučbu.

Viac o Marcele

Má rada prírodu a zvieratá a aktívne dbá o ich ochranu.

Prihlásenie do newsletteru

Jazyky

Kurzy je možné u nás absolvovať individuálnou alebo skupinovou formou v niektorom z nasledovných jazykov.


Jazyková škola VAGeS - 30 rokov jazykového vzdelávania - od roku 1991