Skip to main content

English Western Drama Camp - výjazdový tábor s angličtinou

Milí študenti a rodičia,

srdečne pozývame vaše deti do anglického letného tábora v prírode, kde na vaše deti čakajú divadelné hry v angličtine v štýle western, skupinové súťaže, zábavné hry, popoludnie v mini Zoo, jazda na koni, športové a tvorivé aktivity a veľa inej zábavy. V Jazykovej škole VAGeS máme viac ako 20 rokov skúseností s organizáciou anglických táborov pre deti. 

V cene je zahrnuté ubytovanie, strava, výučba profesionálnymi učiteľmi, poistenie. V cene nie je zahrnutá doprava (je nutné dieťa do tábora dopraviť).

Prihlasovanie

Aktuálne žiadny termín.

Popis tábora

Tábor tvorí nadstavbu k výučbe angličtiny v Jazykovej škole VAGeS (je však otvorený i pre deti mimo školy). Formou divadla a hry ďalej rozvíja jazykové kompetencie vašich detí a je nesmierne cenným doplnkom k štúdiu absolvovanému počas uplynulého školského roka. Prostredníctvom zážitkového učenia deti prežívajú radostné chvíle a pri tom sa prirodzene učia, bez toho, aby si to uvedomovali. Počas celého pobytu dbáme na to, aby deti hovorili po anglicky, pričom staršie deti prekladajú všetko do slovenčiny, aby porozumeli i menšie deti, ktoré ešte angličtinu dostatočne neovládajú.

Počet detí v tábore nebýva vysoký (25 – 30), nakoľko chceme zachovať rodinnú atmosféru a mať možnosť venovať sa deťom čo najviac individuálne. Deti vedieme ku vzájomnej tolerancii, otvorenosti a pomoci jeden druhému.

O deti sa stará tím profesionálnych učiteľov a ich pomocníkov z radov bývalých účastníkov táborov. 

Detský dramatický tábor s angličtinou

Fotogaléria z táborov

Fotografie z minulých ročníkov nájdete tu

Približný denný program

  • raňajky,
  • ranný dramatický blok – tvorba divadelného predstavenia, nacvičovanie, výber a tvorba kostýmov a rekvizít…,
  • obed,
  • poobedný pokoj s výtvarnými aktivitami,
  • poobedný dramatický blok,
  • poobedná aktívna hra,
  • večera,
  • večerný program – preberanie zážitkov z dňa, divadelné predstavenie, rôzne hry a aktivity,
  • 2× za tábor diskotéka,
  • posledný večer táborové svadby.

Posledné zrealizované tábory

Obyce 2019, Obyce 2018, Obyce 2017, Krahule 2016, Jelenec 2015, Jelenec 2014, Skýcov 2013, Počúvadlo 2012, Krahule 2011, Skýcov 2010...


Prečo práve naše tábory

Jazyková škola VAGeS má viac ako 20 rokov skúseností s organizáciou detských jazykových táborov.

Ak chcete, aby vaše deti využili čas prázdnin zmysluplne, oddýchli a zabavili sa, ale niečo sa pri tom aj naučili, potom je náš tábor pre vás ideálny.
Tábory tvoria nadstavbu k výučbe detí v našej jazykovej škole a prirodzene prehlbujú a upevňujú znalosti získané počas školského roka. Zároveň je program nastavený tak, aby sa do neho bez problémov zapojili i deti, ktoré nenavštevujú našu jazykovú školu. Na základe spätnej väzby od detí i rodičov vieme, že tento systém funguje a tábory majú výbornú úroveň.