Skip to main content

Erik György

angličtina
Erik György

Erik so svojím profesionálnym prístupom a kreativitou vytvára pre žiakov zaujímavé prostredie, v ktorom si lepšie osvoja anglický jazyk. Využíva rôzne metódy nadobudnuté na základe teoretických poznatkov získaných počas štúdia, ktoré zároveň osviežuje svojou predstavivosťou. Žiakom sa tak priblíži aj ľudsky, čo znamená lepšiu a efektívnejšiu spoluprácu na hodine.
Pracuje na ústretovosti k svojim študentom a tolerantnosti v rámci vyučovacieho procesu. Svojou trpezlivosťou zvláda aj príliš aktívne deti a vie im vytvoriť individuálne podmienky, vďaka ktorým ich výuka napreduje.

Kvalifikácia

Vyštudoval magisterské štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v rokoch 2017 – 2019 v odbore Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie. Okrem toho, že v súčasnosti pôsobí ako lektor v našej jazykovej škole, študuje na doktorandskom štúdiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Anglistika.

Zameranie v JŠ VAGeS

Rád pracuje s rôznymi vekovými skupinami, či už tínedžermi alebo dospelými študentami. Bez ohľadu na vek sa usiluje o praktické a komunikatívne učenie pre všetkých.

Viac o Erikovi

Pri každodennej činnosti využíva multitasking - sleduje anglické komediálne, politické alebo náučné videá z rôznych platforiem, vzdeláva sa v rôznych oblastiach prostredníctvom anglickej
literatúry a zaujíma sa o problematiky, ktorým sa venuje vo svojej práci a štúdiu.