+421 903 220 686

Les jeux de hasard en ligne sont un secteur en pleine expansion dans le monde entier. Et au Canada, les maisons de paris et les casinos en ligne répertoriés sur https://casinoscad.com/meilleur-casino/ ont réussi à suivre le rythme. Comment allez-vous choisir le meilleur casino ? Eh bien, en apprenant tous les aspects d'un casino en ligne au Canada afin d'apprendre à différencier un opérateur de premier ordre d'un opérateur médiocre. C'est ce que vous allez apprendre avec notre article.

Comme c'est le cas sur d'autres marchés, tous les casinos en ligne au Canada ne sont pas identiques. Il existe des différences entre eux sur différents points, comme les jeux disponibles ou les promotions dont vous pouvez bénéficier. Les casinos en ligne au Canada ont tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser au maximum. Bien sûr, pour s'amuser, il ne suffit pas de s'inscrire et de jouer ; vous devez connaître le secteur, y compris l'aspect juridique des bookmakers. Heureusement pour nous, le Canada est plus avancé que d'autres pays.

Grâce au fait que le contrôle des casinos au Canada est entre les mains de l'État, les maisons de paris sont de plus en plus sûres et les entreprises n'épargnent pas leurs ressources pour vous assurer des services de plus en plus fiables avec des systèmes de sécurité du plus haut niveau ; du traitement des données aux moyens de paiement dont vous disposez pour placer vos paris.

Slovak Slovak

Barbora Borbélyová

angličtina

Barbora Borbélyová

Barbora, pre menších žiakov „teacher Barbi“, sa s angličtinou stretla až na strednej škole, no odvtedy je neoddeliteľnou šúčasťou jej života. Baví ju motivovať študentov k prirodzenému a praktickému využitiu cudzieho jazyka. Odovzdáva nielen vedomosti, ale aj nadšenie a radosť z učenia.

Kvalifikácia

Barbora v roku 2009 ukončila štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo so zameraním na anglický jazyk a kultúru a slovenský jazyk a literatúru. Niekoľko rokov sa venovala prekladom textov z rôznych oblastí.

Lásku k učeniu objavovala postupne, v roku 2017 absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium a dnes je súčasťou tímu lektorov v našej Jazykovej škole VAGeS.

Zameranie v JŠ VAGeS

Barbora pôsobí ako lektorka jazykových kurzov v školských kluboch detí. Pracuje so škôlkarmi, deťmi na prvom i druhom stupni základnej školy. Je certifikovanou lektorkou kurzov s výnimočnou metódou Teddy Eddie, ktorá je zameraná na deti vo veku 2 - 6 rokov.

Viac o Barbore

Barbora je mamou dvoch úžasných chalanov, a tak trávi takmer všetok voľný čas s rodinou. Ak sa jej podarí ukradnúť si chvíľku pre seba, najradšej ju strávi čítaním alebo prácou v záhrade.

Prihlásenie do newsletteru

Jazyky

Kurzy je možné u nás absolvovať individuálnou alebo skupinovou formou v niektorom z nasledovných jazykov.


Jazyková škola VAGeS - 30 rokov jazykového vzdelávania - od roku 1991