+421 903 220 686

Les jeux de hasard en ligne sont un secteur en pleine expansion dans le monde entier. Et au Canada, les maisons de paris et les casinos en ligne répertoriés sur https://casinoscad.com/meilleur-casino/ ont réussi à suivre le rythme. Comment allez-vous choisir le meilleur casino ? Eh bien, en apprenant tous les aspects d'un casino en ligne au Canada afin d'apprendre à différencier un opérateur de premier ordre d'un opérateur médiocre. C'est ce que vous allez apprendre avec notre article.

Comme c'est le cas sur d'autres marchés, tous les casinos en ligne au Canada ne sont pas identiques. Il existe des différences entre eux sur différents points, comme les jeux disponibles ou les promotions dont vous pouvez bénéficier. Les casinos en ligne au Canada ont tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser au maximum. Bien sûr, pour s'amuser, il ne suffit pas de s'inscrire et de jouer ; vous devez connaître le secteur, y compris l'aspect juridique des bookmakers. Heureusement pour nous, le Canada est plus avancé que d'autres pays.

Grâce au fait que le contrôle des casinos au Canada est entre les mains de l'État, les maisons de paris sont de plus en plus sûres et les entreprises n'épargnent pas leurs ressources pour vous assurer des services de plus en plus fiables avec des systèmes de sécurité du plus haut niveau ; du traitement des données aux moyens de paiement dont vous disposez pour placer vos paris.

Zuzana Motajová

angličtina, nemčina, ruština, slovenčina
Zuzana Motajová

Zuzka je mimoriadne empatická a príjemná lektorka troch jazykov – angličtiny, nemčiny a ruštiny. Ku svojim študentom pristupuje veľmi individuálne a dokáže sa presne naladiť na ich štýl a potreby. Má nesmierny talent na jazyky a dokáže svoje znalosti efektívne prenášať aj na ostatných. Aktívne tlmočí – najmä z a do ruštiny, ale podľa potreby i angličtiny a nemčiny.

Kvalifikácia

Zuzka je skúsená učiteľka, študovala na UKF v Nitre Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – nemecký jazyk a ruský jazyk v rokoch 1985 – 1990. V rámci štúdia ruského jazyka absolvovala semestrálnu stáž vo Volgograde v Rusku. Počas štúdia absolvovala i mesačný študijný pobyt na Universität v Rakúsku. Ako začínajúca učiteľka sa zúčastnila mesačného kurzu v Goethe inštitúte v Nemecku, v meste Prien. Variabilitu jazykov, ktoré vyučuje si doplnila absolvovaním Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka v r. 2002.

Zameranie v JŠ VAGeS

Zuzka rada učí najmä hodiny individuálneho vyučovania – všetky tri jazyky svojej špecializácie. Má vynikajúce výsledky so študentmi, ktorí sa vymykajú bežnému priemeru, sú niečím iní, či už zaostávajú v škole, majú poruchy koncentrácie alebo poruchy učenia a preto potrebujú špecifický prístup.

Viac o Zuzke

Rada cestuje, jej cestovateľskou láskou je najmä Kyjev, kde má veľa priateľov. Má rada hudbu, hrá na gitare. Má i výtvarné nadanie, opakovanie sa spolupodieľala na grafických návrhoch propagačných materiálov školy.

Prihlásenie do newsletteru

Jazyky

Kurzy je možné u nás absolvovať individuálnou alebo skupinovou formou v niektorom z nasledovných jazykov.


Jazyková škola VAGeS - 30 rokov jazykového vzdelávania - od roku 1991