+421 903 220 686

Les jeux de hasard en ligne sont un secteur en pleine expansion dans le monde entier. Et au Canada, les maisons de paris et les casinos en ligne répertoriés sur https://casinoscad.com/meilleur-casino/ ont réussi à suivre le rythme. Comment allez-vous choisir le meilleur casino ? Eh bien, en apprenant tous les aspects d'un casino en ligne au Canada afin d'apprendre à différencier un opérateur de premier ordre d'un opérateur médiocre. C'est ce que vous allez apprendre avec notre article.

Comme c'est le cas sur d'autres marchés, tous les casinos en ligne au Canada ne sont pas identiques. Il existe des différences entre eux sur différents points, comme les jeux disponibles ou les promotions dont vous pouvez bénéficier. Les casinos en ligne au Canada ont tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser au maximum. Bien sûr, pour s'amuser, il ne suffit pas de s'inscrire et de jouer ; vous devez connaître le secteur, y compris l'aspect juridique des bookmakers. Heureusement pour nous, le Canada est plus avancé que d'autres pays.

Grâce au fait que le contrôle des casinos au Canada est entre les mains de l'État, les maisons de paris sont de plus en plus sûres et les entreprises n'épargnent pas leurs ressources pour vous assurer des services de plus en plus fiables avec des systèmes de sécurité du plus haut niveau ; du traitement des données aux moyens de paiement dont vous disposez pour placer vos paris.

Jana Sáričková

španielčina, angličtina
Jana Sáričková

Janka je talentovanou lektorkou španielskeho a anglického jazyka. Španielsky jazyk jej učaroval už počas štúdia na strednej škole, odkedy ju zaujíma všetko o živote v Španielsku a Južnej Amerike z pohľadu kultúry, umenia, tradícii aj literatúry. Stále napreduje v osobnom vzdelávaní navštevovaním rôznych študijných pobytov a seminárov na Slovensku i v zahraničí. Získané skúsenosti aplikuje vo výučbe detí, mládeže ale aj dospelých.

Kvalifikácia

Španielsky jazyk jej učaroval už pri štúdiu na -Španielskom bilingválnom gymnáziu na Párovskej ulici v Nitre. Vysokú školu Filozofickú fakultu Univerzity Komenského navštevovala v Bratislave v rokoch 1998 až 2003, kde sa venovala odboru španielsky jazyk - anglický jazyk a učiteľstvo. Počas štúdia absolvovala program Erasmus Universidad Complutense v Madride. Svoje vzdelanie neustále prehlbuje na workshopoch pre učiteľov španielčiny, ktoré sa konajú v Bratislave, Madride a v Barcelone a študijných pobytoch napr. Eastbourne a Brightone. Každé leto trávi v Španielsku.

V jazykovej škole VAGeS absolvovala metodický kurz pre učiteľov ELE v Málage (Erasmus+). Praktické skúsenosti naberala pri učení v jazykových školách so zameraním na učenie detí a mládeže ale aj dospelých. Jej kvalita spočíva v individuálnom prístupe ku každému študentovi, nevynímajúc deti a dospelých s poruchami učenia alebo zdravotným postihnutím.

Zameranie v JŠ VAGeS

V Jazykovej škole VAGeS vedie sekciu španielskeho jazyka a venuje sa výučbe španielčiny a angličtiny pre všetky vekové kategórie.

Viac o Janke

Vo voľnom čase sa venuje starostlivosti o zvieratá, rada jazdí na koni, pracuje na záhrade, kreslí alebo tvorí z keramiky.

Prihlásenie do newsletteru

Jazyky

Kurzy je možné u nás absolvovať individuálnou alebo skupinovou formou v niektorom z nasledovných jazykov.


Jazyková škola VAGeS - 30 rokov jazykového vzdelávania - od roku 1991