+421 903 220 686

Les jeux de hasard en ligne sont un secteur en pleine expansion dans le monde entier. Et au Canada, les maisons de paris et les casinos en ligne répertoriés sur https://casinoscad.com/meilleur-casino/ ont réussi à suivre le rythme. Comment allez-vous choisir le meilleur casino ? Eh bien, en apprenant tous les aspects d'un casino en ligne au Canada afin d'apprendre à différencier un opérateur de premier ordre d'un opérateur médiocre. C'est ce que vous allez apprendre avec notre article.

Comme c'est le cas sur d'autres marchés, tous les casinos en ligne au Canada ne sont pas identiques. Il existe des différences entre eux sur différents points, comme les jeux disponibles ou les promotions dont vous pouvez bénéficier. Les casinos en ligne au Canada ont tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser au maximum. Bien sûr, pour s'amuser, il ne suffit pas de s'inscrire et de jouer ; vous devez connaître le secteur, y compris l'aspect juridique des bookmakers. Heureusement pour nous, le Canada est plus avancé que d'autres pays.

Grâce au fait que le contrôle des casinos au Canada est entre les mains de l'État, les maisons de paris sont de plus en plus sûres et les entreprises n'épargnent pas leurs ressources pour vous assurer des services de plus en plus fiables avec des systèmes de sécurité du plus haut niveau ; du traitement des données aux moyens de paiement dont vous disposez pour placer vos paris.

Martina Komorová

angličtina, slovenčina
Martina Komorová

Maťa je dlhoročnou členkou lektorského tímu VAGeS a jej študenti ju milujú pre jej nekonečnú trpezlivosť, citlivosť k ich potrebám, schopnosť všetko dobre vysvetliť a naučiť, ale najmä pre jej príjemnú nekonfliktnú povahu a láskavý prístup. Prekvapuje svojou všestrannosťou, učí angličtinu od úplných základov až po náročné odborne zamerané kurzy, a pritom sa dokáže rovnako dobre naladiť na malé deti ako aj na vrcholových manažérov vo firmách.

Kvalifikácia

Študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia anglický jazyk a telesná výchova. Jej prvým pôsobiskom bola Dievčenská odborná škola v Nitre. Krátky čas pracovala ako prekladateľka a tlmočníčka pre Tesco Stores.

Zameranie v JŠ VAGeS

V jazykovej škole VAGeS je už stálicou, pracuje u nás viac ako pätnásť rokov. Učí rôzne úrovne študentov, skupinové i individuálne hodiny. Dlhodobo pôsobí i vo firmách, kde učí nielen všeobecnú a obchodnú angličtinu, ale i technickú angličtinu. Je empatická, uplatnením individuálneho prístupu vie kurz veľmi flexibilne prispôsobiť potrebám študenta, preto študenti na jej hodiny chodia radi.

Viac o Mati

V lete každoročne pôsobí ako sprievodkyňa v cestovnom ruchu. Jej obľúbenými destináciami sú Slnečné pobrežie v Bulharsku a Turecko. Je veľmi športovo založená, rada lyžuje a aktívne cvičí cross-fit.

Prihlásenie do newsletteru

Jazyky

Kurzy je možné u nás absolvovať individuálnou alebo skupinovou formou v niektorom z nasledovných jazykov.


Jazyková škola VAGeS - 30 rokov jazykového vzdelávania - od roku 1991