Skip to main content

Jana Grežová

angličtina, jazykový koučing

Optimistická a vždy pozitívne naladená Janka je príjemná svojim neformálnym a ľudským prístupom. Jej akčnosť a kvalitné výstupy sú jedným z pevných pilierov našej školy. 

Kvalifikácia

Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre – učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii anglický jazyk a literatúra a psychológia (2005 – 2010). V roku 2012 absolvovala Špecializačné štúdium školskej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Počas štúdia absolvovala pracovný pobyt Work and Travel v USA (2007) a výmenný program Erasmus na University of Jyväskylä, Fínsko (2010).

Už počas štúdia sa zameriavala na prácu s deťmi ako animátorka v detských letných táboroch, lektorka anglického jazyka v materských školách a vo viacerých jazykových školách (angličtina pre deti, tínedžerov aj dospelých). Po ukončení štúdia pracovala ako učiteľka anglického jazyka, psychológie a školská psychologička na bilingválnom gymnáziu, lektorka angličtiny vo viacerých jazykových školách a viedla individuálne lekcie angličtiny pre deti aj dospelých.

V roku 2022 absolvovala kurz koučingu akreditovaný MŠ SR a International Coaching Federation a získala tak certifikáciu na poskytovanie koučovacích služieb. Je členkou Slovenskej asociácie koučov, Slovenskej komory angličtinárov a International Language Coaching Association

Zameranie v JŠ VAGeS

Janka je zodpovedná za organizáciu kurzov Teddy Eddie a koordináciu zahraničných mobilít lektorov programu Erasmus+. Momentálne aktívne vedie niekoľko kurzov a pedagogickú formu si udržiava aj zastupovaním v rôznych typoch kurzov a hospitačnou činnosťou. Okrem toho má svoj vlastný projekt Lingonada.com, vrámci ktorého pre JŠ VAGeS poskytuje služby jazykového koučingu a mentoringu

Viac o Janke

Janka je mamina dvoch detí, často počúva vzdelávacie podcasty, rada sa učí cudzie jazyky, zaujíma sa o neurolingvistiku a psychológiu a má rada šport, turistiku a cestovanie.