+421 903 220 686

Les jeux de hasard en ligne sont un secteur en pleine expansion dans le monde entier. Et au Canada, les maisons de paris et les casinos en ligne répertoriés sur https://casinoscad.com/meilleur-casino/ ont réussi à suivre le rythme. Comment allez-vous choisir le meilleur casino ? Eh bien, en apprenant tous les aspects d'un casino en ligne au Canada afin d'apprendre à différencier un opérateur de premier ordre d'un opérateur médiocre. C'est ce que vous allez apprendre avec notre article.

Comme c'est le cas sur d'autres marchés, tous les casinos en ligne au Canada ne sont pas identiques. Il existe des différences entre eux sur différents points, comme les jeux disponibles ou les promotions dont vous pouvez bénéficier. Les casinos en ligne au Canada ont tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser au maximum. Bien sûr, pour s'amuser, il ne suffit pas de s'inscrire et de jouer ; vous devez connaître le secteur, y compris l'aspect juridique des bookmakers. Heureusement pour nous, le Canada est plus avancé que d'autres pays.

Grâce au fait que le contrôle des casinos au Canada est entre les mains de l'État, les maisons de paris sont de plus en plus sûres et les entreprises n'épargnent pas leurs ressources pour vous assurer des services de plus en plus fiables avec des systèmes de sécurité du plus haut niveau ; du traitement des données aux moyens de paiement dont vous disposez pour placer vos paris.

Slovak Slovak

Zápisy do druhého polroka

Koniec januára nám uzatvára prvý školský polrok a otvára dvere tomu druhému. Ak ste náš aktuálny študent, nič sa pre Vás nemení a pokračujete v kurze. Novým študentom dávame do pozornosti, že teraz je ten správny čas začať plniť svoje novoročné predsavzatia. Zastavte sa u nás v škole, otestujeme Vaše jazykové schopnosti, poradíme a odporučíme Vám kurz, ktorý Vám pomôže čo najefektívnejšie napredovať a zvládnuť cudzí jazyk.

Kurzy dospelí a mládež

Poskytujeme kurzy v inidividuálnej, ale aj skupinovej forme, prezenčne aj online.

Kurzy pre škôlkarov

Aktuálne je možné nastúpiť aj do kurzu Teddy Eddie pre školkarov a predškolákov.

Jazykový koučing - NOVINKA

Okrem štandardnej výučby cuzieho jazyka je možné si vyskúšať aj podporné vedenie prostredníctvom jazykového koučingu.

Kedy sa zapísať do kurzu?

  • najlepší čas na zápis do druhého polroka je v mesiacoch január a február. 
  • počas pracovných dní
  • v čase 10:00 -18:00

    Opäť pripomíname, že začať študovať je možné hocikedy počas celého roka. Stačí si dohodnúť stretnutie. Najvýhodnejšie to je však na začiaku a v polovici šk. roka.

Prihlásenie do newsletteru

Jazyky

Kurzy je možné u nás absolvovať individuálnou alebo skupinovou formou v niektorom z nasledovných jazykov.


Jazyková škola VAGeS - 30 rokov jazykového vzdelávania - od roku 1991