Skip to main content

Pre koho je jazykový koučing vhodný?

Dalo by sa povedať, že koučingový prístup je možné využívať vo výučbe cudzieho jazyka pre všetkých bez ohľadu na vek a úroveň pokročilosti.

“Čistý” jazykový koučing je však vhodný najmä pre dospelých, ktorí už disponujú životnými skúsenosťami, z ktorých môžu čerpať (nemusí však ísť nutne o skúsenosť s učením sa cudzieho jazyka). 

Všeobecne ide o nasledovné typy klientov, ktorí sú:

Pripravujúci sa na skúšky

Pripravujúci sa na skúšky

Hneď od začiatku majú jednoznačne stanovený cieľ. Na koučingových stretnutiach pracujeme na určení jednotlivých krokov, ktoré povedú k jeho dosiahnutiu, ako aj nachádzaniu vhodných zdrojov a stratégií učenia. Veľmi dôležitou súčasťou koučingu sú techniky zvládania stresu v skúškovej situácii.

Zaneprázdnení

Zaneprázdnení

Manažéri, lídri, podnikatelia, ktorí sú natoľko vyťažení, že na štúdium jazyka už neostáva čas. Koučing pomáha vytvoriť si prehľad a získať kontrolu nad množstvom aktivít a povinností, určiť priority a nachádzať možnosti, ako týmto prioritám venovať dostatok času a energie.

Demotivovaní a prokrastinujúci

Demotivovaní a prokrastinujúci

Opadla prvotná motivácia a nadšenie, ktoré sú časté na začiatku štúdia. Všetko, čo je nové, je prirodzene atraktívne, ale vytvoriť si dlhodobý zdravý návyk je už druhá vec. Častokrát to skúšajú s novým jazykom, no situácia sa opakuje, motivácia časom zoslabne. Na stretnutiach pracujeme práve na stratégiách, ako si motiváciu opätovne obnovovať a vytvoriť si dlhodobo udržateľné návyky.

Dlhodobo stagnujúci na jednej úrovni

Dlhodobo stagnujúci na jednej úrovni

Najčastejšie ide o študentov, ktorí už nebenefitujú z tradičných jazykových kurzov. Dlhodobo stagnujú na jednej úrovni a nevedia, ako sa posunúť ďalej. Majú pocit, že sa dokola učia to isté, ale napriek tomu robia stále tie isté chyby, ktoré ich brzdia. Jazykový koučing pomáha odhaliť skryté vzorce, ktorými človek bojkotuje vlastný progres, a zároveň spôsob, ako ich nasmerovať vpred.

Zablokovaní

Zablokovaní

Študenti, ktorí majú isté zručnosti zvládnuté, no v iných, najčastejšie v rozprávaní, sa necítia komfortne. Strach komunikovať vždy niekde pramení, no čo je najdôležitejšie, jazykový kouč verí tomu, že každý študent ho dokáže prekonať. Na stretnutiach pracuje s klientom rešpektujúcim spôsobom tak, aby postupne objavoval jemu vlastné mechanizmy, ako bloky odstrániť.

Všetci ostatní

Všetci ostatní

Jazykový koučing je vhodný pre všetkých dospelých študentov cudzích jazykov bez ohľadu na úroveň znalostí. Veľmi efektívne pomáha nastaviť si realistické a merateľné ciele, preskúmať aktuálne možnosti, zvoliť vhodnú stratégiu učenia (či už ide o samoštúdium alebo výučbu s lektorom), prekonávať prekážky a pravidelne vyhodnocovať pokroky. Jazykový kouč v tomto procese študenta sprevádza a neustále reflektuje na to, či sa študent uberá želaným smerom k dosiahnutiu svojich cieľov.

Mgr. Jana Grežová, ACPC
Jazyková škola VAGeS

04. december 2022

Podobné články

Náhľad k článku

Rozdiely medzi jazykovým koučingom a výučbou

Aké sú rozdiely medzi výučbou cudzieho jazyka a jazykovým koučingom a čo majú, naopak, spoločné? ...
Náhľad k článku

Pomoc pre odídencov z Ukrajiny

Ukrajinská kríza priniesla so sebou mnoho utrpenia a nespočetných životných zmien. Medzi tými, kt...
Náhľad k článku

Erasmus Vukovar

Ako začínajúcej lektorke mi bola poskytnutá možnosť zúčastniť sa medzinárodného programu Erasmus+...