Skip to main content

Prečo jazykový koučing?

Rozvoj informačných technológií v posledných desaťročiach mal obrovský vplyv na mnohé oblasti nášho života, vrátane jazykového vzdelávania. V minulosti sme boli zvyknutí, že hlavným nositeľom informácií v procese jazykovej výučby bol učiteľ. Nahrávky na kazetách či CD priamo na hodine boli jediným zdrojom nácviku posluchu s porozumením, edukačné videá na VHS a DVD slúžili ako spestrenie štandardnej práce s učebnicou.

Dnes je však všetko inak. Každý z nás má neobmedzený prístup k množstvu materiálov v rôznych formách – články, videá, podcasty, filmy, seriály, vzdelávacie aplikácie, podporné skupiny študentov jazykov na sociálnych sieťach, online diskusné kluby, a samozrejme je tu možnosť dištančnej výučby s lektorom. Výhovorky typu “Nemám možnosti / podmienky / príležitosti učiť sa cudzí jazyk” už neobstoja.

Zodpovednosť za vzdelávanie je len a len na študentovi.

Dnes už nie je problémom získať zdroje, z ktorých je možné sa cudzí jazyk učiť, ale náročné je práve si v tom neprebernom množstve vybrať tie vhodné, nájsť si časmotivovať sa k učeniu, následne v ňom vytrvať a prekonávať prekážky a / alebo vlastnú pohodlnosť.

Ako sa učiť

Existuje množstvo materiálov na tému, čo sa učiť, ale nedostatočná pozornosť sa venuje tomu, ako sa učiť.

Každý mozog sa učí inak, preto je dôležité, aby študent poznal, čo konkrétne potrebuje ten jeho a čo mu pomáha napredovať. A práve na tieto aspekty vzdelávania sa zameriava jazykový koučing.

Mgr. Jana Grežová, ACPC
Jazyková škola VAGeS

01. december 2022

Podobné články

Náhľad k článku

Erasmus Vukovar

Ako začínajúcej lektorke mi bola poskytnutá možnosť zúčastniť sa medzinárodného programu Erasmus+...
Náhľad k článku

Ako bolo na workshope - učíme sa učiť

Sedíme v trojici na jednom z našich plánovacích stretnutí a debatujeme o tom, ako zlepšiť to, čo ...
Náhľad k článku

Rozdiely medzi jazykovým koučingom a výučbou

Aké sú rozdiely medzi výučbou cudzieho jazyka a jazykovým koučingom a čo majú, naopak, spoločné? ...