Skip to main content

Rozdiely medzi jazykovým koučingom a výučbou

Aké sú rozdiely medzi výučbou cudzieho jazyka a jazykovým koučingom a čo majú, naopak, spoločné?

Pomáhajú študentom cudzích jazykov

  • Na lekciách cudzieho sa vyučuje konkrétny cudzí jazyk

  • Jazykový koučing pomáha s tým, ako sa učiť akýkoľvek cudzí jazyk

Pomáha študentom cudzích jazykov

V tradičnom jazykovom kurze je nevyhnutné, aby lektor dokonale ovládal jazyk, ktorý vyučuje. V prípade jazykového koučingu to však vôbec nie je podstatné, a dokonca je možné s koučom pracovať aj na jazyku, o ktorom v živote ani nepočul. Je to preto, lebo koučing nie je výučba, neučí konkrétne jazykové zručnosti, ale spôsoby, ako ich nadobudnúť. Jazykový kouč teda nemusí byť expertom na cieľový jazyk, avšak v mnohých prípadoch predsa má dlhoročné skúsenosti ako lektor daného jazyka, a vtedy môže efektívne kombinovať prvky koučingu a výučby či mentoringu podľa individuálnych potrieb klienta.

Ciele

  • Pri výučbe ich stanovuje lektor

  • V jazykovom koučingu si ich určuje študent

Ciele stanovuje lekor

V prostredí tradičného vzdelávania je učiteľ ten, kto nastavuje ciele vzdelávania a poskytuje odpovede na otázky študenta. V jazykovom koučingu je to presne naopak. Je to práve študent, kto odpovedá na špecificky formulované otázky kouča, ktoré ho privádzajú k stanoveniu svojich cieľov a nachádzaniu vlastných riešení.

Riadenie výučby

  • Lektor = šofér

  • Kouč = spolujazdec

Riadenie výučby

Lektor je ten, na ktorom leží celé bremeno výučby – tvorba obsahu, motivácia študentov, príprava výučbových materiálov, zadávanie domácej práce, hodnotenie progresu. Je tu na to, aby hovoril študentom, čo majú robiť a ako to majú robiť, aby sa niečo naučili. Jazykový kouč podporuje autonómiu študenta a jeho preberanie zodpovednosti za hľadanie vlastnej motivácie, výberu foriem a metód štúdia a hodnotenie svojho pokroku. Je tu na to, aby sprevádzal študenta v jeho vlastnom objavovaní toho, čo sa chce učiť a ako sa chce učiť. Je spolujazdcom v aute, ktoré šoféruje študent.

Dôraz na učenie

  • Pri výučbe cudzieho jazyka prebieha učenie priamo na hodine

  • Jazykový koučing sa sústreďuje na to, ako sa učiť mimo vyučovania

Dôraz na učenie

V tradičnej triede je najdôležitejší proces učenia sa priamo na hodine a interakcia s učiteľom a spolužiakmi. V jazykovom koučingu sa kladie dôraz na to, ako zakomponovať kontakt s jazykom do každodenného života. Gro učenia sa nedeje priamo na stretnutiach s koučom, ale mimo nich.

Zodpovednosť je na študentovi

  • Lektor nedokáže sám študentovi jazyk “naliať do hlavy”

  • Kouč nedokáže sám zázračne vyriešiť problémy študenta

Zodpovednosť je na študentovi

Ani učiteľ, ani kouč nevie pracovať bez toho, aby študent vyvíjal snahu učiť sa. Jazyk vám sám do hlavy nenaskáče, a zároveň je to jedna z mála vecí, ktorú nie je možné si kúpiť. Je samozrejmé, že s peniazmi ľahšie prichádzajú aj možnosti, ale v konečnom dôsledku je to hlavne otázka toho, koľko energie a úsilia sme ochotní do štúdia investovať.

Jazykový koučing nie je ani horší, ani lepší ako výučba v jazykových kurzoch. Ide o dva odlišné prístupy, ktoré sa však vzájomne nevylučujú. Sú skupiny ľudí, ktorým viac vyhovuje klasický jazykový kurz, ako aj ľudia, ktorí viac benefitujú z koučovacieho modelu. V mnohých prípadoch však môže jazykový koučing vhodne dopĺňať výučbu jazyka s lektorom či samoštúdium.

Navyše pozitívom je, že čoraz viac lektorov začína aplikovať koučingové techniky v bežnej výučbe, čo umožňuje reflektovať na individuálne potreby študenta, motivovať ho k samostatnosti a prevzatiu zodpovenosti za svoje učenie a odkrývať zdroje, ktorými disponuje.

Mgr. Jana Grežová, ACPC
Jazyková škola VAGeS

18. február 2023

Podobné články

Náhľad k článku

Čo je koučing a čo je jazykový koučing?

Wikipédia definuje koučing ako “spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivcov i skup...
Náhľad k článku

Rozdiely medzi jazykovým koučingom a výučbou

Aké sú rozdiely medzi výučbou cudzieho jazyka a jazykovým koučingom a čo majú, naopak, spoločné? ...
Náhľad k článku

Pre koho je jazykový koučing vhodný?

Dalo by sa povedať, že koučingový prístup je možné využívať vo výučbe cudzieho jazyka pre všetkýc...